Kamerový systém

Reference

Fakulta stavební ČVUT v Praze je nejstarší a také největší stavební fakulta v České republice, v současné době jedna z osmi fakult Českého vysokého učení technického v Praze. Je jedním z nositelů českého technického vzdělávání, ve světě se pravidelně umisťuje na předních místech v žebříčcích hodnocení univerzit. Právě v této budově jsme měli možnost projektovat novou datovou síť. Stávající již neplnila svou funkci a nebyla schopna uspokojit procházející datové toky, které se stále více zvyšují.

užitek

Naprojektovaná datová síť, tak aby kapacitně uspokojila všechny uživatele a umožnila průtok velkého objemu a přenosu dat.

Realizace

  • Datová síť

účel

  • Modernizace slaboproudých systémů